Osmanlıdan bir takvim yaprağı

Daha önceki İslam ülkeleri gibi Osmanlı devleti de her sahada Hicri takvimi kullanmıştı. 17.yüzyılın ortalarından itibaren ise mali işlerde kullanılmak üzere adına Rumi adı verilen güneş esaslı  bir takvim oluşturuldu. Bu takvim Tanzimat dönemine gelindiğinde 1 Mart 1840 tarihi itibariyle tüm resmi işlerde kullanılmaya başlandı. Böylece Rumi takvim hayatın içerisine dahil olmaya başladı. Batıyla yoğunlaşan siyasi ekonomik ve kültürel etkileşimin de bir sonucu olarak Osmanlı toplumu doğrudan Miladi takvimle de gazetelerde, dergilerde karşılaşmaya başladı. Böylece son dönem Osmanlı toplumu Hicri, Rumi ve Miladi takvim olmak üzere üç takvimi de günlük hayatının içerisinde kullanmaya başladı. Üç ayrı takvimin yıllarının aylarının günlerinin birbirinden ayrı olması pratik-çevirici takvimlerin yapılmasını da beraberinde getirmişti.
1906 yılının Mayıs ayının son haftasına ait bu takvim sayfası da onlardan biri.  3 takvimin de aynı sayfada düzenlendiği bu takvim sayfası özel günler hakkında kısa bilgiler de vermekteydi. 25 Mayıs 1906 tarihine eklenmiş bilgi: Kral Saxony’nin doğumu. 26 Mayıs: Evvel-i reyah-ı bedaviye ( çöl rüzgarlarının başlaması )  27 Mayıs: Rusya imparatorunun tetevvücü (taç giymesi )  28 Mayıs: kabak meltemi.

Ömer Aymalı/Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

http://www.dunyabulteni.net/haber/287780/osmanlidan-bir-takvim-yapragi

0 Comments:

Yorum Gönder